kolekcja ECLISS

Kolekcja Ecliss to dynamiczne formy, podkreślona konstrukcja oraz przestrzenny rysunek metalicznych brył. Wynika on z połączenia bazowego kształtu – przeciętego koła oraz jego wycinków. Po otwarciu idealnej, nieskończonej figury geometrycznej jej wnętrze w nienarzucony sposób wydobyła się na zewnątrz, tworząc nowe, śmiałe układy.

Sekwencja biżuteryjnych figur Ecliss oparta jest na module otwartego okręgu. Koło uznawane jest za symbol doskonałości. Poprzez przerwanie tej figury oraz wyciąganie z jej wnętrza linii, rozchodzących się w swobodny sposób, metaforycznie wychodzimy poza schemat ideału. Podkreślone jest to, celowo pozostawioną, widoczną konstrukcją form, łączeniami poszczególnych elementów, czy ujawnieniem przekroju rur wykonanych ze szlachetnego materiału.